Emberland om fascisme i Norge

07.09.2016

Vi inviterer til Åpent møte med Terje Emberland, der han forteller fra sin bok: «Da fascismen kom til Norge. Om den nasjonale legions vekst og fall, 1927-1928»

Med utgangspunkt i Den Nasjonale Legion, det første forsøket på å organisere fascismen her i landet fra 1927, tegner seniorforsker på Holocaust-senteret Terje Emberland et levende bilde mellomkrigstidens politiske-, sosiale- og kulturelle liv, som belyser hvorfor fascismen på denne tiden virket appellerende på overraskende mange nordmenn.

Terje Emberland er dr. philos, religionshistoriker og forfatter, og har skrevet både sakprosa og kriminallitteratur. Han skriver særlig om nazisme, fascisme og antisemittisme, og om moderne religiøsitet.

Blant Emberlands tidligere utgivelser er: «Stormlaget» (2011), «Himmlers Norge» (2012), «Edderkoppen» (2010), «Det ariske idol» (2004), og «Religion og rase. Nyhedenskap og nazisme i Norge 1933-45» (2003).

Vel møtt på Nansenskolen kl 19.00. Møtet er gratis og åpent for alle.

Galleri

Vis alle innlegg