Diskuterer Tolkiens litteratur

Lærer Heidrun Sørlie Røhr foran Tolkien-seksjonen i biblioteket (foto: Maria Kive Røhr)

En gang i uka møtes en gruppe studenter ved Nansenskolen for å diskutere og lese JRR Tolkiens litteratur. Hans bøker, Hobbiten (1937) og Ringenes Herre (1954-56) er to av de største litterære suksessene noen sinne, og leses fortsatt i stor utstrekning, av stadig nye generasjoner av lesere.

Dette er et fag alle studenter på skolen kan velge, uavhengig av hvilken linje de går på. Gjennom tekstlesing og samtale diskuteres grunnleggende tema i bøkene, som fremstillinger av døden, av det gode og det onde, hvordan fortellingene kan ses i lys av det 20. århundres brutale kriger, og forholdet til naturen.

Fagansvarlig er Heidrun Sørlie Røhr, som er lærer på linjen Filosofi, litteratur og politikk.
– Målet mitt er at studentene skal få et nyansert forhold til Tolkiens litteratur, sier Heidrun. – Og ikke minst, at vi skal ha gode samtaler i timene.

Galleri

– Vi starter med en innføring om Tolkiens liv og hans inspirasjonskilder innen europeisk kulturhistorie, litteratur og mytologi. Underveis leser vi utdrag av Tolkiens tekster, som dikt, prosatekst, essays, faglitteratur og brev, med hovedvekt på «Ringenes Herre». Og ikke minst diskuterer vi på hvilken måte bøkene har relevans for oss i dag. Vi tar også for oss kritikken av bøkene, og snakker også litt om forfattere som har kommet i kjølvannet av Tolkien.

– Gjennom flere år har vi bygget opp en egen Tolkien-seksjon i Nansenskolens bibliotek, med både Tolkiens egne utgivelser, og den mest sentrale forskningen om forfatterskapet.

– I disse dager fullføres en biografisk spillefilm basert på barne- og ungdomsår. I tillegg skal en ny TV-serie spilles inn, basert på hans litteratur. Det er åpenbart at Tolkien fortsetter å engasjere, og vi er priviligerte som kan bruke tid til å fordype oss i dette stoffet.

– Hver uke gleder jeg meg til å snakke med studentene om JRR Tolkiens usedvanlige forfatterskap!

Filosofi, litteratur og politikk: Les mer om fagtilbudet!

Galleri

Søknadsskjema
Vis alle innlegg