Den ukjente Sigrid Undset

22.01.2020

Sigrid Undsets hjem, Bjerkebæk (foto: Heidrun Sørlie Røhr)

Den ukjente Sigrid Undset. Boken Tilbake til fremtiden som testament.

Både før okkupasjonen og under annen verdenskrig i emigrasjon i USA viste Sigrid Undset tydelig sitt engagement mot nazistisk ideologi og diktatur. Boken Tilbake til fremtiden (1942) – i dag så godt som ukjent – fikk allerede i krigsårene en spennende resepsjonshistorie. Hvorfor ble denne teksten forbudt i hele sovjetblokken fram til 1989?

Den siste forelesningen i Nansenskolens foredragsserie om Sigrid Undset, i forbindelse med at det er 100 år siden hun kom til Bjerkebæk, er ved Professor Miluše Juříčková ved Masaryk Universitet i Brno, Tsjekkia.

Tidspunkt: Kl. 19.00
Gratis og åpent for alle!

Velkommen!

Foredragsholderen er leder for den nordiske seksjonen ved Department of German, Scandinavian and Netherlands Studies, og underviser moderne norsk litteratur, oversetting, med mer. Hun mottok i 2017 Den kongelige fortjenestorden.

Oversettelser fra norsk til tsjekkisk:
Hanne Ørstavik, Thorvald Steen, Helga Flatland, Finn Carling, Torkild Damhaug, Thomas Hylland Eriksen)

Vis alle innlegg