Dag Hessen om mennesket i naturen

05.03.2019

Dag Olav Hessen (foto: Anne Valeur)

«Mennesket i naturen og naturen i mennesket»

Studentene på Nansenskolen kan velge noen gjesteforelesere til Nansenskolens serie med åpne møter. Denne gangen valgte de biolog Dag O. Hessen. Han vil gi en oppdatering om klodens tilstand og noen evolusjonsbiologiske/filosofiske betraktninger om hvordan og hvorfor vi har havnet i antropocen.

Dag Olav Hessen er en aktiv deltaker i samfunnsdebatten, med sitt store engasjement i krysningsfeltet mellom biologi, miljø og filosofi. Han har fått en rekke priser, blant annet Norges forskningsråds formidlingspris, og Universitetet i Oslos formidlingspris. Han er medlem av Det Norske Videnskapsakademi.

Tidspunkt: Kl 19.00-20.00
Åpent for alle.

Vel møtt!

Vis alle innlegg