Fra Akershus til Akropolis

03.04.2019

Fra Akershus til Akropolis. Ingvald Undset og andre nordmenn på tur til Hellas på 1800-tallet. Velkommen til åpent møte med Christine Amadou!

På 1800-tallet var Hellas langt mer eksotisk for vestlige reisende enn Italia, og det var bare de modigste som kom seg dit. Blant dem var den norske arkeologen Ingvald Undset, far til Sigrid Undset. Dit reiste også historikeren Christian Bugge og kunsthistorikeren Lorenz Dietrichson, som alle skrev bøker med reiseinntrykkene sine.

For dem var møtet med Athen og Hellas ambivalent, hvordan skulle de vel få de antikke idealene som de kjente så godt hjemmefra til å passe med en moderne virkelighet? Og hvordan skulle de forholde seg til de sterke orientalske innslagene de møtte hos grekerne?

Christine Amadou er en norsk skjønnlitterær oversetter og førsteamanuensis i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Hun ble mag.art. i 1995 med avhandlingen Fortolkernes keisere: allegori og tradisjon i Bysants, og dr.art. i 2006 med avhandlingen Med Byen som arena.

Tidspunkt: Kl. 20.00
Åpent for alle.

Vel møtt!

Galleri

Sigrid Undset og Nansenskolen

Det er i år 100 år siden Sigrid Undset bosatte seg på Bjerkebæk i Lillehammer. I barndommen var Undset svært nær sin far Ingvald Undset, og fikk sin sterke interesse og kunnskaper om historie fra han. Sigrid Undset var en av dem som sto bak oppropet om Nansenskolen, som førte til åpningen av skolen i 1938.

Vis alle innlegg