På linjen Visuell kunst utvikler du ditt personlige, visuelle språk gjennom å lære tradisjonelle og nyere teknikker. Ved kreativt arbeid, filosofi og samtaler undersøker vi kunstens plass i samfunnet.

Linjen Visuell kunst er både for deg som ønsker å bli kunstner og for deg som er nysgjerrig på hva du kan bruke det visuelle språket til. Vi kombinerer ulike teknikker med en undersøkende og åpen praksis, der både det personlige og det utadrettede prosjektet har plass. Du kan utvikle ditt personlige, visuelle språk gjennom tradisjonelle og nye teknikker.

I løpet av året får studentene møte forskjellige lærere, som alle er aktive billedkunstnere, og som arbeider med forskjellige ideer, utrykksformer og teknikker.

Studentene arbeider som oftest individuelt, med veiledning, men også med felles gjennomgang og samtaler. Undervisningen er verkstedsbasert og du får egen plass i felles atelier med døgnåpen adgang. Skolen har også spesialverksted for grafikk, foto og video.

Følg oss på Instagram

Galleri

Se film fra Nansenskolen her

Undervisning

Linjefag: Kunststudentene har linjeundervisning tre dager pr uke, totalt 15 t. pr uke, der vi jobber innen tre hovedområder:

 • Tradisjonelle teknikker: Maleri, skulptur, tegning, grafikk
 • Kunst og samfunn: Prosjekter, street art, kunst i offentlige rom
 • Nyere medier: Foto, video, performance

Fellesfag: Fellesfagene er en viktig del av det faglige programmet og er obligatoriske for alle linjer, til sammen 11 t pr uke. Disse er:

 • Filosofihistorie
 • Internasjonal sikkerhetspolitikk
 • Kunsthistorie

Les mer om fellesfagene

Samarbeidsprosjekter

Flere ganger i året legges det opp til samarbeidsprosjekter innen: installasjon, video, stedskunst og tverrfaglig samarbeid.  I løpet av vinteren jobber vi med snø- og isskulpturer i Nansenskolens hage. Visuell kunst- og Skrivekunst gjør et samarbeidsprosjekt en uke i vårsemesteret. Skoleåret avsluttes med en utstilling av studentarbeider.

Inspirasjon fra kunstinstitusjoner

Linjen søker å holde seg oppdatert i dagens kunstbilde gjennom aktiv bruk av Lillehammer Kunstmuseum, Oppland Kunstsenter, Galleri Zink og Galleri Elefant som inspirasjon. Vi drar også på kunsttur til Oslo.

Semesteroppgaver

I slutten av første semester jobber studentene med en semesteroppgave der de selv velger tema og teknikk.

studietur

Hvert år tilbys en utenlandsreise. De siste årene har Visuell kunst reist til Berlin sammen med studentene på Skrivekunstlinjen for å oppleve både kunst, litteratur og kulturlivet! Reisene kan variere fra år til år.

Les mer om studietur

pris, Søknad og opptak

Les mer om pris, søknad og opptak her

Hovedlærere

Galleri

Jannecke Lønne Christiansen, foto/maleri/video, cyanotypi og stedskunst

Jannecke Lønne Christiansen (f. 1955) er hovedlærer på Visuell kunst. Hun underviser i forskjellige fotografiske teknikker, som cyanotypi, fotoemulsjon, fototransfer og digitale teknikker som photoshop. Hun underviser også i maleri, video og stedskunst/installasjon. Hun har sin utdannelse fra Vestlandets Kunstakademi i Bergen og har vært profesjonell billedkunstner siden utdannelsen. I foto vil studentene både jobbe med tekniske og formale utfordringerer, komposisjon, dybdeskarphet og bevegelse, men også utvikling av idé og historiefortelling. Kunstens plass, sted og sammenheng belyser hun gjennom stedskunst og installation. Studentene får også lage video. Jannecke bruker ofte fotooverføringer og cyanotypi i sitt eget kunstneriske virke. Janneckes hjemmeside.   Les mer om Jannecke her

Galleri

Tarald Wassvik, maleri, akvarell, tresnitt

Tarald Wassvik (f. 1986) ble uteksaminert fra Kunstakademiet i Oslo, våren 2014. Før dette studerte han ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Det kongelige danske kunstakademi i København. Som billedkunstner jobber Tarald med forskjellige materialer og teknikker. Ved Nansenskolen underviser han i maleri, akvarell og tresnitt i tillegg til å følge studentene gjennom skoleåret med individuell veiledning, evaluering og diskusjonsgrupper. Han var selv kunststudent ved Nansenskolen, skoleåret 2006-07. Les mer om Tarald her

Galleri

Gjestelærere

Petter Hepsø, skulptur

Petter Hepsø (f. 1973) er en av våre fremste skulptører. En bjørn med elg-caps, en ape i lotusstilling med toga, en hjort som sitter som en hund, elegante rokker på veggen, en balanserende elefant og norske troll med hengemager. Dette er ofte Hepsøs verden. Vi tar utgangspunkt i tradisjonelle modelleringsteknikker og jobber etter modell. Vi setter opp et reisverk i ståltråd som skal holde leiren oppe og samtidig utgjøre skulpturens kjerne. Formen modelleres dermed innenfra og ut til overflaten. Vi vil jobbe med en ”litt større” skulptur over de to ukene kurset varer, men kommer også til å gjøre noen avbrekk med hurtigmodellering eller en slags ”tredimensjonal croquis” for å trene opp evnen til å lese/gjengi hovedtrekkene i modellene vi jobber etter. Skulpturene som lages vil eventuelt kunne støpes i gips, for de som måtte ønske det. Les mer om Petter Hepsø her

Galleri

Andre kunstnere som har vært lærere på skolen

 • Vegard Stalsberg (maleri, grafikk, skulptur)
 • Tina Buddeberg (installasjon)
 • Per Jonas Lindstrøm (bokkunst)
 • Egil Martin Kurdøl (landart)
 • Marit Arnekleiv (foto)
 • Knut Tiberg (grafikk)
 • Morten Paulen (akvarell)
 • Jan Egge (maleri)

Galleri

Studentene ved linjen for visuell kunst kan velge enkelte fag i tillegg til fellestimer og linjeundervisningen. Disse er:

VALGFAG

 • Litteratur og idéhistorie

  I dette faget skal vi lese og diskutere tekster fra ulike epoker i den europeiske idéhistorien. Utover det å forstå og tolke tekstene, skal vi forsøke å finne frem til den konteksten som verkene springer ut av, og undersøke i hvilken grad tekstene kan sies å være uttrykk for sin tid. Hva kan disse klassiske tekstene si oss noe om synet på verden og mennesket i ulike tidsaldre? Hvilke ideer formidler de om politikk og samfunn? Og hvordan har de tekstene blitt videreført og gjenfortolket på stadig nye måter? Vi ser blant annet på: Platons Symposium, Matheusevangeliet, Dantes Guddommelige komedie, Goethes Faust, Mary Shelleys Frankenstein, Thomas Moores Utopia og Christine de Pisans Boken om damenes by. Faglærer er Clemet Askheim.

 • Tolkien – myter og modernitet

  JRR Tolkiens bøker, Hobbiten og Ringenes Herre, har nådd enorm popularitet. Faget ser nærmere på Tolkiens liv og hans inspirasjonskilder innen europeisk kulturhistorie, litteratur og mytologi. Vi leser utdrag av Tolkiens tekster, som dikt, prosa, essay, faglitteratur og brev, med hovedvekt på «Ringenes Herre». Vi tar for oss grunnleggende tema i forfatterskapet, som fremstillinger av det gode og det onde, hvordan fortellingene kan ses i lys av det 20. århundres brutale kriger, og forholdet til naturen. Vi ser nærmere på mytenes betydning i det moderne samfunnet. Faglærer er statsviter Heidrun Sørlie Røhr, som er en av lærerne på linjen.

 • Ibsens samtidsdramaer

  Vi fordyper oss i Ibsens tolv siste skuespill, hans såkalte samtidsdramaer. Ibsen understreket at disse stykkene til sammen danner en enhet, og bør leses i den rekkefølge de er skrevet og forstås i sammenheng med hverandre. Vi ser på hvert skuespill som referanse til ulike historiske epoker, og utforsker hva de ulike historiske epokene har med Ibsens samtidsdramaer å gjøre. Et utgangspunkt er at Ibsen i sitt forfatterskap har vært inspirert av Hegels historiefilosofi, og det gjøres derfor rede for denne. Faglærer er filosof Helge Salemonsen.

 • Kor

  I koret får studentene anledning til å lære litt om stemmebruk og sangteknikk og det å synge i kor. Vi øver fram sanger fra ulike perioder i musikkhistorien. Men sangglede er det aller viktigste for Nansenskolens skolekor. Koret synger i forbindelse med arrangement på skolen, som Åpen dag, juleavslutning og sommeravslutning, og det hender også at koret deltar på tilstelninger i nærmiljøet. Kordirigent er Heidrun Sørlie Røhr.

 • Russisk språk

  Det oppfordres til å ta med skrivebok og mot til å kaste seg over språket til vår store nabo i øst. Ingen forkunnskaper er nødvendige, men alle studentene forventes å delta aktivt i timene. Vi begynner med alfabetet og uttale av de grunnleggende lydene, og fortsetter med en innføring i skriftlig og muntlig språkbruk. Målet er at du skal mestre hverdagslige situasjoner på russisk, og kunne skrive korte tekster med ordbok for hånden. Vi har en russisk stipendiat på skolen, som fungerer som hjelpelærer. Eksemplene i undervisningen er hentet fra russisk hverdags- og kulturliv, så her kan du lære noe om Russland også. Faglærer er Hanika Alibegovna Kazanbieva.

 • Sjakk

  For første gang vil vi ha sjakk som eget valgfag på Nansenskolen. Faget vil foregå konsentrert over fire helger gjennom skoleåret, og vil inneholde både teori og aktivt sjakkspill. Faglærer er Askild Bryn, en dyktig sjakkspiller som har kommentert flere sjakkmesterskap for NRK.

 • Samtidskunst – kortkurs

  Det blir et nystartet kurs i samtidskunst fra høsten 2018. Kurset blir åpent for påmelding fra studenter ved alle linjer. Følg med for kommende fagplan!

 • Musikkfilosofi – helgekurs

  Tidligere rektor Peder Christian Kjerschow har et helgekurs i musikkfilosofi. Her settes studentene inn i ulike epoker i europeisk musikkhistorie, satt i sammenheng med filosofihistorien. Studentene får lytte til utdrag av musikkstykker i tillegg til forelesninger. Kurset er åpent for alle linjer.

 • Tegning – helgekurs

  Helgekurset i tegning er et intensivt tegnekurs, hvor studentene får en grundig introduksjon til det å tegne. De blir introdusert til forskjellige blyanter og hvordan de påvirker uttrykket. Det er både fokus på teknikker, og på studentenes personlige opplevelse. Vi arbeider mye med å tegne kroppen, og tegner hverandre, både i portrett og i helfigur. I tillegg tegner vi croquis, og får foredreag om forskjellige tegnere fra kunsthistorien. Underveis er det individuell og felles gjennomgang. Lærer er Bjørn Kirk.

 • Kinesisk språk

  Hvorfor kinesisk? Både politisk, kulturelt og økonomisk blir Kina en stadig viktigere aktør, og er snart verdens største økonomi. Norge har økt behov for folk som kan kinesisk språk og kultur. Vi er derfor glade for å kunne tilby kinesisk språk fra høsten 2018. Vi begynner på null nivå med Pinyin (Latinsk-basert lydskrift) og enkelte kinesiske tegn. Målet er at deltakerne skal mestre enkle uttrykk for hverdagslige situasjoner. Faglærer er Xiaoling Yao.Søk her