På linjen Visuell kunst utvikler du ditt personlige, visuelle språk gjennom å lære tradisjonelle og nyere teknikker. Ved kreativt arbeid, filosofi og samtaler undersøker vi kunstens plass i samfunnet.

Linjen Visuell kunst er både for deg som ønsker å bli kunstner og for deg som er nysgjerrig på hva du kan bruke det visuelle språket til. Vi kombinerer ulike teknikker med en undersøkende og åpen praksis, der både det personlige og det utadrettede prosjektet har plass. Du kan utvikle ditt personlige, visuelle språk gjennom tradisjonelle og nye teknikker.

I løpet av året får studentene møte forskjellige lærere, som alle er aktive billedkunstnere, og som arbeider med forskjellige ideer, utrykksformer og teknikker.

Studentene arbeider som oftest individuelt, med veiledning, men også med felles gjennomgang og samtaler. Undervisningen er verkstedsbasert og du får egen plass i felles atelier med døgnåpen adgang. Skolen har også spesialverksted for grafikk, foto og video.

Følg oss på Instagram

Galleri

Undervisning

Linjefag: Kunststudentene har linjeundervisning tre dager pr uke, totalt 15 t. pr uke, der vi jobber innen tre hovedområder:

 • Tradisjonelle teknikker: Maleri, skulptur, tegning, grafikk
 • Kunst og samfunn: Prosjekter, street art, kunst i offentlige rom
 • Nyere medier: Foto, video, performance

Fellesfag: Fellesfagene er en viktig del av det faglige programmet og er obligatoriske for alle linjer, til sammen 11 t pr uke. Disse er:

 • Filosofihistorie
 • Internasjonal sikkerhetspolitikk
 • Kulturhistorie

Les mer om fellesfagene

Samarbeidsprosjekter

Flere ganger i året legges det opp til samarbeidsprosjekter innen: installasjon, video, stedskunst og tverrfaglig samarbeid.  I løpet av vinteren jobber vi med snø- og isskulpturer i Nansenskolens hage. Visuell kunst- og Skrivekunst gjør et samarbeidsprosjekt en uke i vårsemesteret. Skoleåret avsluttes med en utstilling av studentarbeider.

Inspirasjon fra kunstinstitusjoner

Linjen søker å holde seg oppdatert i dagens kunstbilde gjennom aktiv bruk av Lillehammer Kunstmuseum, Oppland Kunstsenter, Galleri Zink og Galleri Elefant som inspirasjon. Vi drar også på kunsttur til Oslo.

Semesteroppgaver

I slutten av første semester jobber studentene med en semesteroppgave der de selv velger tema og teknikk.

studietur

Hvert år tilbys en utenlandsreise. Reisene kan variere fra år til år. Vårsemesteret 2017 reiser vi til Berlin sammen med studentene på Skrivekunstlinjen! Vi vil ha et kunstfaglig opplegg og besøke gallerier og museer, samt se kunst i det offentlige rom.

Les mer om studietur

pris, Søknad og opptak

Les mer om pris, søknad og opptak her

Hovedlærere

Galleri

Jannecke Lønne Christiansen, foto/maleri/video, cyanotypi og stedskunst

Jannecke Lønne Christiansen (f. 1955) er hovedlærer på Visuell kunst. Hun underviser i forskjellige fotografiske teknikker, som cyanotypi, fotoemulsjon, fototransfer og digitale teknikker som photoshop. Hun underviser også i maleri, video og stedskunst/installasjon. Hun har sin utdannelse fra Vestlandets Kunstakademi i Bergen og har vært profesjonell billedkunstner siden utdannelsen. I foto vil studentene både jobbe med tekniske og formale utfordringerer, komposisjon, dybdeskarphet og bevegelse, men også utvikling av idé og historiefortelling. Kunstens plass, sted og sammenheng belyser hun gjennom stedskunst og installation. Studentene får også lage video. Jannecke bruker ofte fotooverføringer og cyanotypi i sitt eget kunstneriske virke. Les mer om Jannecke her

Galleri

Tarald Wassvik, maleri, akvarell, tresnitt

Tarald Wassvik (f. 1986) ble uteksaminert fra Kunstakademiet i Oslo, våren 2014. Før dette studerte han ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Det kongelige danske kunstakademi i København. Som billedkunstner jobber Tarald med forskjellige materialer og teknikker. Ved Nansenskolen underviser han i maleri, akvarell og tresnitt i tillegg til å følge studentene gjennom skoleåret med individuell veiledning, evaluering og diskusjonsgrupper. Han var selv kunststudent ved Nansenskolen, skoleåret 2006-07. Les mer om Tarald her

Galleri

Gjestelærere

Sebastian Rusten, tegning

Sebastian Rusten (f. 1986, Oslo) er utdannet ved Einar Granum Kunstfagskole med fokus på tegning og Kunsthøyskolen i Oslo der han tok en Bachelor i materialbasert kunst. Sebastian jobber med et bredt spekter av visuell kunst med hovedfokus på tegning, foto, og landart. Han spiller også i det spellemannsnominerte bandet Dark Times. Les mer om Sebastian Rusten her

Galleri

Petter Hepsø, skulptur

Petter Hepsø (f. 1973) er en av våre fremste skulptører. En bjørn med elg-caps, en ape i lotusstilling med toga, en hjort som sitter som en hund, elegante rokker på veggen, en balanserende elefant og norske troll med hengemager. Dette er ofte Hepsøs verden. Vi tar utgangspunkt i tradisjonelle modelleringsteknikker og jobber etter modell. Vi setter opp et reisverk i ståltråd som skal holde leiren oppe og samtidig utgjøre skulpturens kjerne. Formen modelleres dermed innenfra og ut til overflaten. Vi vil jobbe med en ”litt større” skulptur over de to ukene kurset varer, men kommer også til å gjøre noen avbrekk med hurtigmodellering eller en slags ”tredimensjonal croquis” for å trene opp evnen til å lese/gjengi hovedtrekkene i modellene vi jobber etter. Skulpturene som lages vil eventuelt kunne støpes i gips, for de som måtte ønske det. Les mer om Petter Hepsø her

Galleri

Per Jonas Lindstrøm, boka som kunstobjekt

Per Jonas Lindstrøm arbeider med ulike teknikker som billedkunstner, men har på Nansenskolen hovedsaklig konsentrert seg om boka som kunstobjekt. Studentene får prøve seg på å montere egne bøker og utforme dem kunstnerisk, samt fylle bøkene med innhold. Han gjennomgår tre ulike måter å lage bok på, og studentene jobber både på egenhånd og i gruppeprosess. Montering av bøker gjøres i gruppe, mens utforming av bøkene gjøres individuelt. Teknikker som brukes er tegning, maling, foto, collage mm. En uke av vinterkurset er viet til bokkunsten, og arbeidet resulterer i en utstilling den siste dagen. Les mer om Per Jonas Lindstrøm her

Galleri

Andre kunstnere som har vært lærere på skolen

 • Vegard Stalsberg (maleri, grafikk, skulptur)
 • Tina Buddeberg (installasjon)
 • Egil Martin Kurdøl (landart)
 • Marit Arnekleiv (foto)
 • Knut Tiberg (grafikk)
 • Morten Paulen (akvarell)
 • Jan Egge (maleri)

Galleri

Studentene ved linjen for visuell kunst kan velge enkelte fag i tillegg til fellestimer og linjeundervisningen. Disse er:

VALGFAG

 • Litteratur og idéhistorie

  Arbeidet i denne gruppen vil i stor utstrekning være viet arbeid med tekster. Vi skal lese utdrag fra Platons dialoger, Sofokles’ tragedier, Ovids metamorfoser, Plotins skrifter og Dantes guddommelige komedie. I vårsemesteret vil vi lese flere kjente verk fra verdenslitteraturen, helt fra Boccaccio via Faust-litteraturen, den eksistensialistiske romanen og verk fra nyere tid. Undervisningsformen vil veksle mellom elevbidrag (innledende presentasjon av forfattere og tekster), samtale og forelesninger. Retningen for kurset kan endre seg underveis, i tråd med elevenes ønsker og innspill. Faglærere er: idéhistoriker Tore Engelsen Espedal, filosof Clemet Askheim, og Lars Tore Halvorsen, som er utdannet innen samfunnsfilosofi.

 • Tolkien – myter og modernitet

  JRR Tolkiens bøker, Hobbiten og Ringenes Herre, har nådd enorm popularitet. Faget ser nærmere på Tolkiens liv og hans inspirasjonskilder innen europeisk kulturhistorie, litteratur og mytologi. Vi leser utdrag av Tolkiens tekster, som dikt, prosa, faglitteratur og brev. Vi tar for oss grunnleggende tema i litteraturen hans, som fremstillinger av det gode og det onde, og ser nærmere på mytenes betydning i det moderne samfunnet. Våren 2015 var gruppa i Oxford for å oppleve universitetsbyen der Tolkien hadde sitt virke. Faglærer er statsviter Heidrun Sørlie Røhr, som er lærer på linjen.

 • Ibsens samtidsdramaer

  Vi fordyper oss i Ibsens tolv siste skuespill, hans såkalte samtidsdramaer. Ibsen understreket at disse stykkene til sammen danner en enhet, og bør leses i den rekkefølge de er skrevet og forstås i sammenheng med hverandre. Vi ser på hvert skuespill som referanse til ulike historiske epoker, og utforsker hva de ulike historiske epokene har med Ibsens samtidsdramaer å gjøre. Et utgangspunkt er at Ibsen i sitt forfatterskap har vært inspirert av Hegels historiefilosofi, og det gjøres derfor rede for denne. Faglærer er filosof Helge Salemonsen.

 • Kor

  I koret får studentene anledning til å lære litt om stemmebruk og sangteknikk og det å synge i kor. Vi øver fram sanger fra ulike perioder i musikkhistorien. Men sangglede er det aller viktigste for Nansenskolens skolekor. Koret synger i forbindelse med arrangement på skolen, som Åpen dag, juleavslutning og sommeravslutning, og det hender også at koret deltar på tilstelninger i nærmiljøet. Kordirigent er Heidrun Sørlie Røhr.

 • Drama

  Drama er et fag som foregår i 4 helger i løpet av skoleåret. Gjennom improvisasjoner, teatersport og tekstarbeid frigjøres fantasien. Det jobbes med utdrag fra kjente skuespill, og man får prøve ut ulike dramatiske ytringsformer. Hver helg avsluttes med en liten forestilling. Det kreves ingen forkunnskaper eller erfaring med drama. Det viktigste er å leke, utfolde seg og ha det morsomt! Faglærer er Trine Vollan, som er freelance dramatiker, forfatter og filmskaper.

 • Røde Kors leksehjelp

  Lillehammer Røde Kors har i mange år hatt et samarbeid med Nansenskolen, der skolens studenter kan bidra som frivillige leksehjelpere for barne- og ungdomsskoleelever fra skolene i Lillehammer, samt voksne fra læringssenteret. Et viktig mål er å bidra til at alle får mulighet til å ta utdannelse og yrkesvalg i samsvar med sine evner, uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn. Timene foregår i Røde Kors-bygningen i Lillehammer sentrum. Ved Kari-Anne Saugen Finstad ved Lillehammer Røde Kors.

 • Fred, dialog og solidaritet

  Verden preges i dag av store migrasjonsbølger. Gjennom flyktningstrømmen kommer internasjonale konflikter nærmere enn noen gang før. Krig og urolighet i land som Syria, Eritrea, Irak og Afghanistan angår oss direkte, ikke bare på grunn av Norges rolle internasjonalt, men fordi vi møter mennesker fra konfliktområdene som flyktninger og landsmenn. Hva kan vi gjøre i denne situasjonen? Hvordan kan vi skape dialog og møte folk fra andre kulturer på en fruktbar måte? Hvordan kan vi skape forståelse og arbeide for at konflikter løses uten bruk av vold? Dette valgfaget arrangeres i samarbeid med Nansen Fredssenter som har lang erfaring med dialogarbeid nasjonalt og internasjonalt. Deltakerne får praktiske redskaper til å kommunisere med folk med forskjellig kulturell bakgrunn. Et sentralt tema vil være betydningen av dialog i det flerkulturelle Norge. Fagansvarlig er Signe Therese Strøm.

 • Russisk språk

  Det oppfordres til å ta med skrivebok og mot til å kaste seg over språket til vår store nabo i øst. Ingen forkunnskaper er nødvendige, men alle studentene forventes å delta aktivt i timene. Vi begynner med alfabetet og uttale av de grunnleggende lydene, og fortsetter med en innføring i skriftlig og muntlig språkbruk. Målet er at du skal mestre hverdagslige situasjoner på russisk, og kunne skrive korte tekster med ordbok for hånden. Vi har en russisk stipendiat på skolen, som fungerer som hjelpelærer. Eksemplene i undervisningen er hentet fra russisk hverdags- og kulturliv, så her kan du lære noe om Russland også. Faglærer er Hanika Alibegovna Kazanbieva.