Alder ingen hindring

Kurt Johan Lyngved og Margunn Årthun gikk skoleåret 2017-18 på linjene Skrivekunst og Visuell kunst. De har til felles at de er godt voksne sammenlignet med de fleste andre studentene. Nansenskolen har ingen øvre aldersgrense, så selv om de fleste av studentene kommer rett fra videregående skole, er det alltid studenter i andre aldersgrupper også. Dette intervjuet ble gjort i forbindelse med et felles faglig prosjekt: «Tekst og bilde».

Hvordan endte dere opp på Nansenskolen?
– Jeg fikk vite om skolen gjennom en venninne som selv har gått her, sier Margunn. – Etter å ha vært på besøk ønsket jeg å søke kunstlinjen ved skolen. Økonomisk ble det mulig ved at man kan søke lån og stipend fra Lånekassen.
– Jeg gikk her for 40 år siden, sier Kurt. Skolen fikk stor betydning for livet mitt og for de valg jeg gjorde gjennom livsløpet. Jeg hadde mange samtaler med daværende rektor Halvard Grude Forfang og et viktig tema var troskap mot sannheten og om hva hver enkelt menneske sannhet i livet er. Dette kom til å prege meg og livet mitt i stor grad og derfor har Nansenskolen vært med meg hele livet.  Da jeg ble pensjonist i fjor og skulle begynne en helt ny fase i livet mitt, ble det en selvfølge at denne ”reisen” skulle starte på nettopp Nansenskolen.

Hva gjorde du mellom de to årene på Nansenskolen?
– Jeg studerte sykepleie, sier Kurt. – Og spesialiserte meg raskt til psykiatrisk sykepleier. Jeg har jobbet store deler av mitt yrkesaktive liv med psykisk helsearbeid. Det har vært De siste 9 årene har jeg jobbet i Kirkens Bymisjon med fokus på fattigdom og utenforskap/ stigmatiseringsproblematikk. Jeg har også bodd og jobbet 4 år i Tyrkia, og det har gitt meg perspektiver på hva det betyr å være en fremmed i et nytt land. Jeg har vært engasjert i flyktningers situasjon og har også vært engasjert i solidaritetsarbeid i Palestina siden 1984.  Har vært på mange korte og lengre opphold det og hatt ulike fokus relatert til helse. Nansenskolen har bidratt til en bevisstgjøring om menneskets ukrenkelige verdi og det har hatt stor betydning for meg i mitt yrkesliv.

Har dere erfaring med skriving eller kunst fra tidligere?
– Litt erfaring har jeg med tegning, maling og foto, sier Margunn
– Jeg har alltid likt å skrive, sier Kurt. Jeg har stort sett skrevet faglitterært, med bidrag til fagbøker og tidsskrift. Men nå kjenner jeg at jeg har lyst til å lære mer om skjønnlitterær tilnærming til skriving og derfor søkte jeg Skrivekunstlinjen.  Det har vært en flott erfaring og en utrolig lærerik tid.

Galleri

Hvilken del av undervisningen er viktigst for dere?
– Selvfølgelig de kursene vi har hatt i kunstfag, sier Margunn. – Men også filosofiforelesningene har jeg satt stor pris på. Jeg opplever en forbindelse mellom kunst og filosofi som jeg synes er spennende.
– Det har vært mange spennende forelesninger, åpne møter og foredrag i løpet av året. Stor bredde på fag og temaer. Men skriverommet og miljøet vi har skapt der har vært helt topp!  Det tar jeg med meg videre. I begynnelsen var det litt skummelt å lese egne tekster og at tekstene mine skulle leses kritisk av gruppa, men nå er skumle det helt borte. Vi har skapt et trygt rom som rommer kritikk i alle retninger.

Dere er en gruppe på rundt 10 studenter som er eldre enn de studentene som kommer rett fra videregående skole. Hvordan er det?
– Det er veldig fint at ulike generasjoner kan møtes og bli trygge på hverandre, sier Kurt. – Fra forrige gang jeg gikk på Nansenskolen, husker jeg veldig godt at det var trygt og godt å ha de voksne studentene her, så det var en forventning jeg hadde.
– Det har vært utrolig fint å møte andre godt voksne mennesker som ønsker lære noe nytt og fordype seg i sine interesser, sier Margunn. – Vi har hatt mange gode opplevelser og samtaler, også på tvers av alder. Synes det er så mange reflekterte, modne og kloke ungdommer!

Galleri

Hva vil dere sitte igjen med etter dette året?
– Jeg har fått utrolig mye påfyll og ny inspirasjon, sier Margunn. – Det vært godt å ha tid til å fordype seg og få lære noe nytt.
– Da jeg gikk ut fra Nansenskolen som 20-åring, så hadde jeg en boblende forventning til fremtiden, sier Kurt. Om alle muligheter som lå der og ventet. Nå er jeg blitt pensjonist og opplever det nesten på samme måte nå. Et slags livsbrus mot en fremtid som selvfølgelig skues annerledes enn for førti år siden. Alle mine forventninger til Nansenskolen også denne gang er oppfylt og nå reiser jeg hjem full av forventninger om alt jeg kan finne på.

Hva vil du si til voksne folk som lurer på om de skal søke Nansenskolen neste år?
– Grip denne muligheten om du kan, til å ta et pauseår i livet! sier Margunn. – Fantastisk fint å tre ut av hverdagen og få mulighet å kanskje betrakte livet i nytt perspektiv. Og kunne fordype seg i noe en har hatt lyst til lenge. Dessuten er det spennende at Nansenskolen er så verdens- og samfunnsengasjert. Mange flotte, spennende og eksklusive forelesere fra hele verden er innom.
Ikke tvil på det! sier Kurt. – Det mener jeg virkelig! Det er en lang tradisjon for å ha voksne studenter på Nansenskolen, og jeg anbefaler det på det sterkeste. Mine opplevelser her har vært udelt positive og det tror de kan være for mange andre voksne.

(Intervjuet ble publisert i Lillehammer Byavis 31. mai 2018)

Søknadsskjema

 

Vis alle innlegg