Møt billedkunstner Tarald Wassvik

Tarald Wassvik (foto: Ylva Michaelsen)

Tarald Wassvik skal for første gang være ansvarlig for grafikkundervisningen på Nansenskolens kunstkurs i sommer. Men han er ikke ny på Nansenskolen. For noen år tilbake ble han rekruttert som timelærer av daværende hovedlærer på kunstlinjen, billedkunstner Vegard Stalsberg, og har undervist ved skolen de siste fire årene.

– Hvilken kunstfaglig bakgrunn har du?
– Jeg studerte ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Kunstakademiet i København og Kunstakademiet i Oslo, som er en del av Kunsthøyskolen. Jeg var ferdig der i 2014. Også studerte jeg jo her ved Nansenskolen før det i 2006-07.

Ved Nansenskolen underviser og veileder Tarald studentene blant annet i maleri, akvarell, metallgrafikk og tresnitt, og får mye ros av studentene ved skolen.
– Har det påvirket din holdning til lærergjerningen på noen måte at du selv var student her?

– Ja, helt klart. sier Tarald. – På kunstlinjen her opplevde jeg hvordan det å jobbe sammen i et felles verksted åpner opp diskusjoner rundt kunst. Og hvor viktig det er at man får lov til å finne sin egen vei inn i faget. Det prøver jeg å legge til rette for. At vi jobber og snakker fritt sammen.

Kunstkurs – Meld deg på her

– Hva vil du bringe inn i grafikkundervisningen på kunstkurset?
– På kurset vil vi først og fremst jobbe med tresnitt og koldnålsradering, sier Tarald. – Men vi har også utstyr til silketrykk, for de som vil prøve seg på det. De som ikke har grafikkerfaring vil få innføring i teknikkene. Vi skal trykke serier og enkelttrykk, og deltakerne vil få rom til å jobbe selvstendig og eksperimentere.

Galleri

Som billedkunstner jobber Tarald med forskjellige materialer og teknikker. – Hva er du mest opptatt av i ditt virke som billedkunstner?
– Det er forskjellige ting. Noe av arbeidet mitt har vært knyttet til spesifikke situasjoner og temaer, men noe er også atelierarbeid helt uavhengig av det. Jeg har for eksempel jobbet med kombinasjoner av maleri, tegning, grafikk og relieffer. Verkene er gjerne bearbeidet i flere omganger, over lang tid. Med sparkel, lim, pigmenter, forskjellig treverk og andre materialer. Det ender ofte i uhøytidelig utførte objekter som bærer med seg et underliggende alvor.

Tarald er gift med billedkunstneren Siri Leira. De to bodde tidligere i Oslo, men bosatte seg i Saksumdal for to år siden. Sammen har de en liten datter, og felles atelier i boligen. – Hvilke egne kunstprosjekt har du på gang akkurat nå?
– I atelieret jobber jeg mot en separatutsilling neste år. I tillegg er jeg involvert i kunstpolitisk arbeid gjennom Billedkunstnerne i Oppland (BKO). Siri og jeg driver også et visningsrom for kunst der vi inviterer andre kunstnere til å lage prosjekter til et gammelt bygg i Saksumdal.

Kunstkurs – Meld deg på her

Galleri

Kunstkurs – Meld deg på her

25. april 2019 (Heidrun Sørlie Røhr)

Vis alle innlegg